Inspeksjon av høydebasseng

image32

Inspeksjon av drikkevannsbasseng


Vi tar en fullstendig inspeksjon av hele bassenget og vil kotrollere:

· tak

· nedløp og taksluk

· innvendig stige

· Visuell kontroll av bassengets utvendige konstruksjon

· Se over eventuell vegetasjon opp mot og over basseng

· Kontrollere adkomst

· Kontrollere luker og låser

· Kontrollere lufting av basseng

· Inspeksjon av basseng innvendig med ROV

· Kontrollere vanninntaket

· Kontrollere vannuttaket

· Kontrollere sluk

· Kontrollere mengde humus og eventuelle fremmedlegemer

· Se over vegger

· Se over takkonstruksjon innvendig

· Kontrollere eventuelle overvannsrør fra taket som går igjennom bassenget

· Sjekke temperaturen i bassenget

· Ta vannprøver fra innvendig basseng

· Visuell kontroll av ventilkammer

· Strømtilførsel i ventilkammer eller bassenget


Etter inspeksjonen vil vi skrive en utfyllende rapport med vedlagt film fra innvendig i bassenget.


Dette vil gi kommunen en fullstendig rapport om status på drikkevannsbassengene.

image33

Innvendig inspeksjon


Ved bruk av vår Gnom ROV får vi fine bilder av hvordan høydebassenget ser ut innvendig og kan utifra dette lage en rapport som sendes kommunen. 

image34

Utvendig inspeksjon

Ved bruk av Mavic Pro 2 drone blir det klare og oversiktlige bilder av høydebassenget utvendig.

Det blir enkelt å se eventuell vegetasjon rundt bassenget og få en oversikt over taket.